Logo Truyền hình pháp luật
Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 15/5/2024 - Đối tượng xét tặng “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng”

Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 15/5/2024 - Đối tượng xét tặng “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng”

(TVPL)- Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Đối tượng xét tặng “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng”; - Đề xuất quy định chế độ làm việc của nhà giáo; - Bộ Xây dựng dự thảo Thông tư quy định đánh số và gắn biển số nhà.

Thứ tư, 15/05/2024 09:00
Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 14/5/2024: Thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với thị trường vàng

Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 14/5/2024: Thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với thị trường vàng

(TVPL) - Bản tin ngày Truyền thông Chính sách ngày 14/5/2024 có những nội dung chính đáng chú ý sau: - Thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với thị trường vàng; - An toàn lao động là quan trọng nhất; - Thúc đẩy "tri thức hoá nông dân"

Thứ ba, 14/05/2024 09:00
Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 13/5/2024 - Mức giá lập hồ sơ phương tiện xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu

Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 13/5/2024 - Mức giá lập hồ sơ phương tiện xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu

(TVPL)- Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Quy định mới về Thẻ thanh tra từ ngày 15/6; - Mức giá lập hồ sơ phương tiện xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu; - 5 vị trí công tác thuộc lĩnh vực tài chính phải thực hiện định kỳ chuyển đổi.

Thứ hai, 13/05/2024 09:00
Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 08/5/2024 - Chính phủ trình Quốc hội xem xét tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng

(TVPL)- Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Chính phủ trình Quốc hội xem xét tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng; - Trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; - Quy định mới về chứng từ kế toán từ ngày 01/01/2025.

Thứ tư, 08/05/2024 09:00

Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 7/5/2024: Ba nhóm đối tượng sẽ được tăng lương hưu từ ngày 1/7/2024

Sapo: ( TVPL) - Bản tin Truyền thông chính sách ngày 7/5/2024 có những nội dung chính đáng chú ý sau: - Ba nhóm đối tượng sẽ được tăng lương hưu từ ngày 1/7/2024; - Từ 1/7, chỉ sử dụng duy nhất tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; - Rà soát, đánh giá toàn diện các dự án BOT giao thông.

Thứ ba, 07/05/2024 09:00

Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 06/5/2024 - Hướng dẫn đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu

(TVPL)- Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Hướng dẫn đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu; - Thực hiện thủ tục công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp theo dịch vụ công trực tuyến hoàn toàn; - Quy định mới về trạm dừng nghỉ đường bộ.

Thứ hai, 06/05/2024 21:00

Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 03/5/2024 - Tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước từ ngày 01/5/2024

(TVPL)- Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước từ ngày 01/5/2024; - Quy định mới về điều kiện thành lập cụm công nghiệp; - Danh mục quy định về 9 loại hàng nguy hiểm.

Thứ sáu, 03/05/2024 09:00

Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 26/4/2024 - Quy định mới về cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên

(TVPL)- Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Quy định mới về cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên; - Bộ Công Thương điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện mùa khô năm 2024; - 100% thôn bản sẽ được phủ sóng băng rộng di động trước năm 2026.

Thứ sáu, 26/04/2024 09:00

Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 25/4/2024: Công an nhân dân triệt để tiết kiệm các khoản chi

(TVPL) - Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu Bản tin Truyền thông Chính sách ngày hôm nay gồm có những nội dung chính đáng chú ý sau đây: - Công an nhân dân triệt để tiết kiệm các khoản chi - Thời hạn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân tối đa là bao nhiêu năm? - Rà soát hồ sơ trình, nội dung dự thảo Nghị định về hoạt động lấn biển

Thứ năm, 25/04/2024 09:00

Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 24/4/2024 - Phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030”

(TVPL)- Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030”; - 5 tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” nghề thủ công mỹ nghệ; - Đề xuất nhà máy điện mặt trời, điện gió được bán điện trực tiếp.

Thứ ba, 23/04/2024 09:00

Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 22/4/2024 - Thu hồi đăng ký tuyến với doanh nghiệp chạy dưới 70% tổng số chuyến trong tháng

(TVPL)- Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Thu hồi đăng ký tuyến với doanh nghiệp chạy dưới 70% tổng số chuyến trong tháng; - Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh; - Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương 2021 - 2025.

Thứ hai, 22/04/2024 09:00

Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 19/4/2024 - Các trường hợp phải phá dỡ nhà ở từ ngày 01/01/2025

(TVPL)- Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Các trường hợp phải phá dỡ nhà ở từ ngày 01/01/2025; - Quy định mới về biện pháp quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; - Đề xuất quy định hoạt động đại lý thanh toán.

Thứ sáu, 19/04/2024 09:00

Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 17/4/2024 - Tổng cục Thuế triển khai Chương trình Hóa đơn may mắn năm 2024

(TVPL)- Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Tổng cục Thuế triển khai Chương trình Hóa đơn may mắn năm 2024; - Thống nhất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 01/7; - Bộ Công an đề nghị xây dựng Luật Dữ liệu.

Thứ tư, 17/04/2024 09:00

Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 16/4/2024:Đề xuất quy định khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia

(TVPL) -Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu Bản tin Truyền thông Chính sách ngày hôm nay gồm có những nội dung chính đáng chú ý sau đây: - Đề xuất quy định khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia - Quy định mới về nhập khẩu gạo, lá thuốc lá khô từ Campuchia năm 2023, 2024 - Điều kiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ

Thứ ba, 16/04/2024 09:00

Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 15/4/2024 - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu dược liệu

(TVPL)- Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu dược liệu; - Đề nghị xây dựng Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi); - Đề xuất mới về sử dụng tiền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt.

Thứ hai, 15/04/2024 09:00

Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 12/4/2024 - Quy định mới về quản lý seri tiền mới in

(TVPL)- Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Quy định mới về quản lý seri tiền mới in; - 6 nhóm nhiệm vụ của người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; - Bộ Tài chính trình xem xét gia hạn thuế trước ngày 30/4.

Thứ sáu, 12/04/2024 09:00

Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 11/4/2024: Thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

(TVPL)- Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu Bản tin Truyền thông Chính sách ngày hôm nay gồm có những nội dung chính đáng chú ý sau đây: - Thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn - Đề xuất hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán - Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó sự cố chất thải

Thứ năm, 11/04/2024 09:00

Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 10/4/2024 - 6 trường hợp bị thu hồi Giấy phép lái xe từ ngày 01/6

(TVPL)- Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - 6 trường hợp bị thu hồi Giấy phép lái xe từ ngày 01/6; - 10 tiêu chí thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; - Hướng dẫn tổ chức các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Thứ tư, 10/04/2024 09:00