Logo Truyền hình pháp luật
Thị trường biến động mạnh, Uỷ ban Chứng khoán lên tiếng

Thị trường biến động mạnh, Uỷ ban Chứng khoán lên tiếng

(TVPL)- Theo UBCKNN, biến động trên TTCK Việt Nam trong thời gian qua xuất phát từ nhiều nguyên nhân, cả trong nước và quốc tế.

Thứ bảy, 12/11/2022 15:15
Việt Nam không còn nằm trong Danh sách giám sát về thao túng tiền tệ

Việt Nam không còn nằm trong Danh sách giám sát về thao túng tiền tệ

(TVPL)- Ngân hàng Nhà nước cho biết, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách giám sát về thao túng tiền tệ.

Thứ bảy, 12/11/2022 12:09
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: NHNN sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản, đảm bảo khả năng chi trả cho các tổ chức tín dụng

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: NHNN sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản, đảm bảo khả năng chi trả cho các tổ chức tín dụng

(TVPL)- Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản, đảm bảo khả năng chi trả cho các tổ chức tín dụng, nhất là dịp cuối năm.

Thứ hai, 07/11/2022 14:35