​ Ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2023 – 2024 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Bulgaria

(TVPL)- Nhằm triển khai Thỏa thuận hợp tác về pháp luật và tư pháp đã ký giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Bulgaria năm 2009, ngày 04/11/2022, Bộ Tư pháp Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp Bulgaria tổ chức Lễ ký Chương trình hợp tác giai đoạn 2023 – 2024.

Thứ bảy, 05/11/2022 12:00
Nguồn: Tvphapluat