10 tháng, gần 111,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới

(THPL)- Riêng tháng 10, số doanh nghiệp thành lập mới là 12,2 nghìn, tăng 18,4% so với tháng trước, trong khi số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng tăng 10,4%.

Thứ năm, 29/10/2020 16:35
Nguồn: VTC – TH: THPL