11 tháng, Việt Nam xuất siêu kỷ lục 20,1 tỷ USD

(THPL)- Trong 11 tháng có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92% tổng kim ngạch xuất khẩu (trong đó có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 64,3%).

Chủ nhật, 29/11/2020 13:44
Nguồn: TTXVN – TH: THPL