24 thương nhân không xuất khẩu gạo trong suốt 18 tháng

08-10-2020 13:30

(THPL)- Theo quy định, thương nhân không xuất khẩu gạo trong 18 tháng liên tục sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận. Tuy nhiên, Bộ CT không tính 6 tháng bị ảnh hưởng bởi dịch vào thời hạn trên.

 Mới đây, Bộ Công Thương đã có công văn gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo về việc thúc đẩy xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch Covid-19. Văn bản dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy 24 thương nhân có trụ sở chính tại 12 tỉnh, thành phố không xuất khẩu gạo trong 18 tháng liên tục.


 Theo quy định của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, Bộ Công Thương xem xét, quyết định việc thu hồi Giấy chứng nhận trong trường hợp thương nhân không xuất khẩu gạo trong thời gian 18 tháng liên tục, trừ trường hợp thương nhân đã thông báo tạm ngừng kinh doanh theo quy định của pháp luật.


Tuy nhiên, sau khi xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của các thương nhân xuất khẩu gạo nêu trên, nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và kịp thời tận dụng cơ hội nhập khẩu từ thị trường thế giới, Bộ Công Thương quyết định không tính thời gian bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 tương đương khoảng 6 tháng vào thời hạn 18 tháng quy định.


Trong thời gian tới, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường theo dõi hoạt động của các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn và kịp thời báo cáo khi có biến động bất thường và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu gạo.


Nguồn: ZingNews- Clip: VTC- TH: THPL

Cùng chuyên mục