Giao dịch điện tử trong giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản

Audio THPL
11-09-2019 17:09

(THPL) - BHXH TP HCM vừa ban hành Công văn 1938/BHXH-CĐ về việc triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức.

Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam về triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe giữa đơn vị sử dụng lao động và cơ quan BHXH, BHXH TP HCM thông báo như sau:

Bắt đầu từ ngày 1-9-2019, các đơn vị đang giao dịch điện tử với cơ quan BHXH trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT nộp danh sách đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe thông qua phần mềm Giao dịch điện tử BHXH hoặc qua phần mềm do các nhà IVAN cung cấp.

 Thông qua phần mềm Giao dịch điện tử BHXH hoặc phần mềm của các nhà IVAN, đơn vị lập danh sách đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe , ký số và nộp cho cơ quan BHXH, nhận lại kết quả giải quyết bản điện tử mẫu C70a-HD từ cơ quan BHXH.

 BHXH TP cũng đề nghị các đơn vị cùng phối hợp thực hiện. Quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc đề nghị phản ánh về cơ quan BHXH để được hướng dẫn.

TH: Linh Phạm


Nguồn: NLĐO

Cùng chuyên mục