Lãnh đạo TP HCM làm việc với VWS về dự án chuyển đổi công nghệ xử lý rác.

26-01-2020 11:51