Thanh tra 5 dự án, phát hiện dự toán sai nhiều tỷ đồng

Audio THPL
12-02-2020 14:16 7,706

(THPL) - Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện 5 dự án trên địa bàn Hà Nội. Trong đó 5/5 dự án dự toán sai, khiến giá trị tăng hơn 4,2 tỷ đồng.

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành Kết luận thanh tra về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội.

Ban quản lý dự án thực hiện quản lý đầu tư xây dựng đối với 5 dự án gồm: Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trường THPT Kim Liên; Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trường THPT Ngô Thì Nhậm; Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trường THPT Liên Hà; Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trường THPT Trần Nhân Tông; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường số 3 vào trung tâm đô thị mới Tây Hồ Tây. 

Tại 4/5 dự án gồm các trường: THPT Kim Liên, Ngô Thì Nhậm, Trần Nhân Tông, Liên Hà triển khai công tác khảo sát dự án trong khi nhiệm vụ khảo sát dự án không được phê duyệt. 

Về dự toán xây dựng công trình được phê duyệt, 5/5 dự án được dự toán phê duyệt có sai sót như tính sai khối lượng; áp dụng, vận dụng định mức một số công việc chưa phù hợp với tính chất, thành phần công việc xây dựng, áp dụng một số công việc chưa trừ thuế VAT. Tổng giá trị dự toán được phê duyệt sai tăng tại 5 dự án là hơn 4,2 tỷ đồng.

Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Ban quản lý dự án tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với các phòng chức năng và các cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm.

Căn cứ quyền và trách nhiệm được nêu trong hợp đồng kinh tế và các quy định của pháp luật, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan khắc phục những vi phạm nêu trong kết luận.

Về xử lý tài chính, tổng số tiền sai sót do công tác lập, phê duyệt dự toán và nghiệm thu, thanh quyết toán chưa đúng quy định là hơn 4,3 tỷ đồng.  Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ 152 triệu đồng.

TH: Thu Thảo


Nguồn: VOV

Cùng chuyên mục