Đang tải

Sắp hết thời hạn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng tháng 4/2020

19-10-2020 13:55

(THPL)- Ngày 20/10/2020 là thời hạn cuối cùng để nộp tiền thuế giá trị gia tăng tháng 4/2020 đối với các tổ chức, doanh nghiệp được gia hạn thuế.

 Ngày 20/10/2020 là thời hạn cuối cùng để nộp tiền thuế giá trị gia tăng tháng 4/2020 đối với các tổ chức, doanh nghiệp được gia hạn thuế. Trước đó, tháng 4/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, ngày 20/10/2020 sẽ là thời hạn cuối cùng để nộp tiền thuế giá trị gia tăng tháng 4/2020 đối với các tổ chức, doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng thuộc trường hợp được gia hạn.

Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng gia hạn 5 tháng thời hạn nộp tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 thì thời hạn cuối cùng để nộp tiền thuê đất là ngày 2/11/2020. Cơ quan Thuế lưu ý các tổ chức, doanh nghiệp khẩn trương nộp tiền thuế, tiền thuê đất đúng hạn, tránh bị tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.


Nguồn: Hải quan – Video:THVL, THĐT - TH: THPL

Cùng chuyên mục