Đang tải

Giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến tại TP. Hồ Chí Minh

13-11-2020 14:34

(THPL)- Với việc quyết định ban hành chương trình hành động, cùng nhiều giải pháp quyết liệt đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, UBND TP. Hồ Chí Minh đang thể hiện rõ quyết tâm hoàn thành mức cao nhất kế hoạch năm 2020.

Theo cập nhật kết quả giải ngân vốn đầu tư công mới nhất tại Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh, tại thời điểm hiện tại toàn thành phố đã giải ngân được 24.939 tỷ đồng trên tổng kế hoạch vốn 42.139 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 59,2%. Đánh giá của Ban chỉ đạo, kết quả trên đã có chuyển biến rõ rệt so với thời điểm hai tháng trước, sau nhiều nỗ lực của ngành chức năng và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc một cách đồng bộ và quyết liệt.

Ông Nguyễn Đức Thịnh - Trưởng phòng Kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh cho biết, tại thời điểm 6/11/2020 đã có 1 dự án đạt tỷ lệ giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch, đó là Công ty địa ốc Sài Gòn với số vốn 619 tỷ đồng. Kế đó là dự án thuộc Ban quản lý đầu tư công trình khu vực quận 3, kế hoạch vốn 101 tỷ đồng đã hoàn thành giải ngân 99%; Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1, kế hoạch vốn 240 tỷ đồng đã hoàn thành giải ngân 98%. Cũng tại thời điểm này, dự án thuộc Ban Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 3 có kế hoạch vốn 265 tỷ đồng do chưa được phê duyệt phương án Ban bồi thường giải phóng mặt bằng nên chưa giải ngân được đồng nào. Ban Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 9 có tỷ lệ giải ngân 1%, dự án khu nông nghiệp công nghệ cao tỷ lệ giải ngân mới đạt 8%…

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công TP. Hồ Chí Minh, phần lớn các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, không đạt yêu cầu chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cùng một số nguyên nhân khác. Đây cũng là vấn đề khó nhất và hay ách tắc nhất trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn thành phố thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Liêm cho biết, một số chương trình dự án không thể sử dụng hết kế hoạch đầu tư do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giảm khối lượng thực hiện theo thực tế và giảm kế hoạch theo giá trị quyết toán được phê duyệt. Do đó, UBND thành phố đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn để bổ sung cho các dự án có tiến độ thực hiện tốt, có nhu cầu điều chỉnh tăng kế hoạch đầu tư công trung hạn.


Nguồn: Thời Báo Tài Chính- Clip: TH Cần Thơ- TH: THPL

Cùng chuyên mục