Đang tải

Tổng cục Thuế lên tiếng về việc truy thu thuế thu nhập cá nhân sau 6 năm

21-11-2020 11:35

(THPL)- Trước những vướng mắc liên quan đến việc truy thu thuế thu nhập cá nhân tại một số cục thuế, Tổng cục Thuế vừa có lý giải cụ thể về vấn đề này.

Thời gian qua, một số cơ quan báo chí có đăng tải thông tin về việc một số cá nhân bị cơ quan thuế tại TPHCM truy thu thuế thu nhập cá nhân cách đây 6 năm. Phản hồi về vấn đề này, Tổng cục Thuế cho biết, các nội dung liên quan đến việc khai quyết toán thuế đã được quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 156 ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

Theo đó, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân có thu nhập từ kinh doanh có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Ngoài viện dẫn Thông tư 156, Tổng cục Thuế cũng viện dẫn quy định tại Thông tư số 92. Cụ thể, tại khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92 của Bộ Tài chính quy định, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế cho biết, trường hợp người nộp thuế là cá nhân cư trú có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công có số thuế phải nộp thêm thì có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Theo đại diện Tổng cục Thuế, để người nộp thuế biết và chủ động thực hiện nghĩa vụ, thời gian qua cơ quan thuế các cấp đã thường xuyên tuyên truyền, thông tin đến mọi người dân dưới nhiều hình thức khác nhau về chính sách thuế thu nhập cá nhân. Đa số người nộp thuế đã chấp hành tốt các quy định về khai, nộp thuế.


Nguồn: VOV – TH: THPL

Cùng chuyên mục