Sở VH – TT&DL Cần Thơ và đơn vị trực thuộc bị truy nộp gần nửa tỷ đồng

23-11-2020 10:43

(THPL)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ và các đơn vị trực thuộc bị yêu cầu truy nộp số tiền gần 483 triệu đồng.

Thanh tra TP Cần Thơ vừa có thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ và các đơn vị trực thuộc. Theo đó, nội dung thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ và các đơn vị trực thuộc từ năm 2017 đến 2019.

Qua công tác thanh tra, Thanh tra TP Cần Thơ đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, sai phạm như sau: Việc tổ chức thực hiện kê khai, công khai bản kê khai, tài sản thu nhập tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ và các đơn vị trực thuộc thực hiện còn chưa đầy đủ theo quy định.

Bên cạnh đó, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ chi khoán tiền điện thoại di động chưa đúng đối tượng với số tiền 153,9 triệu đồng. Việc thu tiền thanh lý tài sản năm 2019 với số tiền 4,2 triệu chưa nộp vào ngân sách nhà nước. Việc thu tiền thanh lý tài sản năm 2017 với số tiền 5,45 triệu chưa bổ sung vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp là chưa đúng quy định.

Qua kết quả kiểm tra ngẫu nhiên một số dự án, công trình nâng cấp, sửa chữa, mua sắm tài sản công, các đơn vị có liên quan thực hiện chưa đúng quy định với tổng số tiền hơn 558 triệu đồng. Từ đó, Chánh Thanh tra TP kiến nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị, cá nhân có liên quan và khắc phục những hạn chế, thiếu sót qua thanh tra.

Cụ thể, về xử lý hành chính thì Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, chấn chỉnh, kiểm điểm trách nhiệm đối với những hạn chế, thiếu sót đã nêu. Về xử lý tài chính, yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan truy nộp vào tài khoản của Thanh tra TP các nội dung sai phạm về tài chính, tổng số tiền gần 483 triệu đồng.


Nguồn: Pháp luật Plus – TH: THPL

Cùng chuyên mục