Bản tin Chuyển động cùng Truyền hình Pháp luật ngày 11/1/2021

11-01-2021 18:05

(THPL)- Bản tin Chuyển động cùng Truyền hình Pháp luật ngày 11/1/2021 có những nội dung chính: Bộ Y tế ra quân và diễn tập y tế phục vụ Đại hội XIII của Đảng; Học sinh nhiều nơi phải nghỉ học do rét đậm rét hại; Hạ viện Mỹ kêu gọi kích hoạt Tu chính án 25.

Nguồn: Truyền hình Pháp luật

Cùng chuyên mục