Hậu Giang: Tinh giản 74 biên chế trong đợt 1 năm 2021

Audio THPL
13-01-2021 14:28

(THPL)- Trong 74 người tinh giản đợt này có 64 người thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập, chín người thuộc các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước.

Ngày 13-1, UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành công văn số 49 phê duyệt đối tượng và kinh phí tinh giản biên chế đợt 1 năm 2021. Theo đó, UBND tỉnh thống nhất thực hiện tinh giản biên chế đợt 1 năm 2021 là 74 cán bộ, công chức, viên chức. 

Theo thống kê, trong 74 người tinh giản biên chế đợt này có chín người thuộc các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước, 64 người thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập và một cán bộ, công chức cấp xã. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện cho đợt tinh giản biên chế lần này trên 13 tỉ đồng.

Tại báo cáo trình Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm 2020, UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, tính đến ngày 15-10-2020, toàn tỉnh có 13.133 người là viên chức, còn 1.266 biên chế chưa được sử dụng. Số lượng biên chế chưa sử dụng chủ yếu là biên chế thuộc ngành giáo dục và y tế.

Trong giai đoạn 2015-2020, UBND tỉnh Hậu Giang đã thực hiện giảm biên chế theo lộ trình, đảm bảo số biên chế giảm hàng năm thực hiện theo Quyết định giao biên chế và văn bản thẩm định số lượng người làm việc của Bộ Nội vụ.

Cụ thể, số biên chế công chức đã giảm là 132 người, số lượng biên chế sự nghiệp giảm 1.238 người, số lượng hợp đồng lao động giảm 84 người.    

Nguồn: Tổng Hợp- Clip: TH Cần Thơ, VTC- TH: THPL

Cùng chuyên mục