5 tháng, Việt Nam xuất siêu 1,9 tỷ USD

Audio THPL
01-06-2020 17:41

(THPL) Theo Tổng cục Thống kê, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2020 ước tính xuất siêu 1,9 tỷ USD.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5/2020 ước tính đạt 18,5 tỷ USD, tăng 5,2% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 6,6 tỷ USD, tăng 1,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 11,9 tỷ USD, tăng 7,6%. 

Tính chung 5 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt hơn 99 tỷ USD, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 33,30 tỷ USD, tăng 10,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 66,06 tỷ USD, giảm 6,9%.

Liên quan đến nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 5/2020 ước tính đạt hơn 19 tỷ USD, tăng 4,7% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu tháng 5/2020 ước tính giảm gần 16%. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước giảm hơn 12%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm hơn 18%.

Như vậy, tính chung 5 tháng đầu năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam ước tính xuất siêu 1,9 tỷ USD; trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,6 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 10,5 tỷ USD.


Nguồn: VOV

Cùng chuyên mục