524 doanh nghiệp được trao chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao

(THPL)- Việc chứng nhận doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao hằng năm nhằm khơi gợi sự ủng hộ của người tiêu dùng với hàng Việt, góp phần nâng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ở trong và ngoài nước.

Thứ tư, 30/03/2022 13:19
Nguồn: TTXVN- TH: THPL