Thành lập 3 trường trực thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội

Audio THPL
14-10-2021 16:31

(THPL)- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành lập 3 trường trực thuộc gồm: Trường Cơ khí, Trường Điện - Điện tử và trường Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Mới đây, Hội đồng trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã ra nghị quyết thành lập 3 trường trực thuộc. Theo đó, các trường gồm: Trường Cơ khí trên cơ sở tổ chức lại 3 Viện đào tạo; Trường Điện - Điện tử trên cơ sở tổ chức lại 2 Viện đào tạo và 1 Viện nghiên cứu  và Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị thuộc Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông. Quyết định này sẽ được công bố vào 15/10, đúng kỷ kiệm 65 năm thành lập trường.

Phó Giáo sư Tiến sĩ (PGS.TS) Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, đây là một mốc dấu quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển trường. Với việc thành lập ba trường trực thuộc, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đặt mục tiêu phát triển mạnh mẽ ba lĩnh vực tương ứng cả về đào tạo và nghiên cứu để mỗi nhóm ngành được xếp thứ hạng 300-400 thế giới theo bảng xếp hạng của QS vào năm 2025.

Đại học Bách khoa Hà Nội luôn chú trọng đào tạo đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho xây dựng, phát triển của đất nước. Vai trò và vị thế của trường còn được thể hiện đậm nét trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Nhờ đó, giai đoạn qua, nhiều sản phẩm Make in Bách Khoa Hà Nội mang giá trị ứng dụng thực tiễn, được cả nước biết đến như: rà phá bom từ tính, thủy lôi từ trường, phục hồi hệ thống thông tin VIBA,...

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã chuẩn bị trong nhiều năm cho việc "chuyển đổi" thành Đại học. Theo lộ trình đặt ra, đến cuối năm 2022, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ thành lập 5-6 trường và 4-5 viện, trung tâm nghiên cứu; chuyển đổi, tái cấu trúc các phòng thành các ban thuộc Đại học; chuyển đổi các viện đào tạo còn lại thành khoa.

Nguồn: VTC- TH: THPL

Cùng chuyên mục