Đang tải

Liên tiếp xảy ra động đất tại Kon Tum và Quảng Nam

Audio THPL
18-10-2021 21:13

(THPL)- Ngày 17/10, liên tiếp có 3 trận động đất đã xảy ra tại Kon Tum và Quảng Nam. Trận động đất đầu tiên là vào lúc 10h36 ngày 17/10 tại khu vực huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra ở 15.546 độ vĩ Bắc, 107.669 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Trận động đất thứ hai là vào lúc 12h22 cùng ngày tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra ở 14.890 độ vĩ Bắc, 108.204 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 17 km.


Trận động đất thứ ba là vào lúc 17h39,tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Trận động đất có độ lớn 3.5 xảy ra ở 14.862 độ vĩ Bắc, 108.279 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 11.7 km.


Theo Viện Vật lý Địa cầu, cả 3 trận động đất trên đều có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Và hiện Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi 3 trận động đất này trận động đất này.

Nguồn: PLVN- TH: THPL

Cùng chuyên mục