Giảm 30% tiền thuê đất của năm 2021 cho tổ chức, cá nhân tại TP HCM

Audio THPL
19-10-2021 10:48

(THPL)- So với năm 2020, đối tượng được giảm 30% tiền thuê đất năm nay rất rộng và mức giảm cũng tăng gấp đôi.

Cục Thuế TP.HCM vừa có văn bản gửi doanh nghiệp về việc giảm 30% tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quyết định số 27 của Thủ tướng.

Cụ thể, đối tượng được giảm tiền thuê đất gồm các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Quyết định quy định giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với người thuê đất, không giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2021 và tiền chậm nộp (nếu có). Quy định này áp dụng cho cả người thuê đất không thuộc đối tượng miễn, giảm thuê đất và người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định; mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê phải nộp sau khi đã được giảm theo quy định.

Tuy nhiên, doanh nghiệp phải làm giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021 theo mẫu gửi kèm bản sao quyết định hoặc hợp đồng cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau đó cơ quan thuế sẽ có trả lời cho doanh nghiệp trong vòng 30 ngày.


Nguồn: Tài Chính Doanh Nghiệp- Clip: THĐT- TH: THPL

Cùng chuyên mục