Hà Nội: 21 lãnh đạo phường phải nghỉ việc khi thí điểm chính quyền đô thị

Audio THPL
19-10-2021 15:04

(THPL)- Hà Nội đề xuất hỗ trợ 3 tháng lương đối với 21 lãnh đạo phường phải nghỉ công tác do thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Ngày 18/10, UBND TP Hà Nội vừa ban hành dự thảo tờ trình về chế độ hỗ trợ đối với chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, chủ tịch, phó chủ tịch UBND và công chức phường nghỉ công tác do thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố. Hiện thành phố có 175 phường, song trước khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị, tổng số chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND và công chức phường là hơn 3.500 người, trong đó chủ tịch HĐND là 172 người, phó chủ tịch HĐND là 116 người, chủ tịch UBND là 168 người, phó chủ tịch UBND là 331 người, cán bộ chức danh khác 831 và trên 1.900 công chức phường.

Từ đầu tháng 7, khi Hà Nội thí điểm chính quyền đô thị, không tổ chức HĐND ở cấp phường, các quận và thị xã Sơn Tây đã sắp xếp chủ tịch, phó chủ tịch HĐND chuyển sang giữ chức danh khác, một số người được tiếp nhận vào công chức không qua thi. Theo đó, có 58 người là chủ tịch HĐND, phó chủ tịch HĐND, UBND các phường trên địa bàn nghỉ hoặc chuyển công tác.

Bên cạnh đó, tổng số người nghỉ công tác, chuyển công tác là 58 người; trong đó nghỉ việc do dôi dư khi không tổ chức HĐND phường, không được bổ nhiệm phó chủ tịch UBND, không đủ điều kiện để bổ nhiệm hoặc chuyển thành công chức phường là 21 người. Trong số này có 11 chủ tịch HĐND, 9 phó chủ tịch HĐND và 1 phó chủ tịch UBND. 

Thành phố đề xuất hỗ trợ 3 tháng lương mỗi người đối với 21 trường hợp nêu trên, tổng kinh phí dự kiến gần 390 triệu đồng. Dự kiến chính sách hỗ trợ sẽ được trình HĐND TP xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm 2021. Các trường hợp không được hỗ trợ là những người đã nghỉ trước 1/7/2021, do đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, xin nghỉ theo nguyện vọng cá nhân, nghỉ do buộc thôi việc, bị kỷ luật...

Trước đó, ngày 27/11/2019, Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Theo Nghị quyết, chính quyền các phường thuộc khu vực đô thị (quận, thị xã) của Hà Nội sẽ chỉ còn UBND. Các cấp chính quyền khác vẫn gồm HĐND và UBND.


Nguồn: Tổng hợp – TH: THPL

Cùng chuyên mục