Qua Miền Tây Bắc – Hương sắc Lào Cai

Audio THPL
22-11-2021 16:33 1,204

(THPL) - Đây là sự kiện xúc tiến du lịch đầu tiên được tổ chức trên qui mô toàn tỉnh và mở rộng trên phạm vi toàn quốc với xu hướng kết nối và giao lưu. Sự kiện là sự kết tinh và hội tụ những tinh túy của dân tộc, là cốt lõi phát triển văn hóa di sản cần gìn giữ và phát huy, đó là văn hóa Thổ cẩm - tinh hoa Tây Bắc.

Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật

Cùng chuyên mục