Đang tải

28 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII nhận quyết định nghỉ chế độ

Audio THPL
30-11-2021 08:58

(THPL)- Chiều 29/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức trao Quyết định nghỉ chế độ cho 28 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tham gia tái cử khóa XIII. Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao Quyết định nghỉ chế độ đối với 28 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tham gia tái cử khóa XIII.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng bày tỏ vinh dự khi được Bộ Chính trị phân công, cùng với Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai gặp gỡ, trao quyết định nghỉ công tác cho các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII ở các cơ quan Đảng Trung ương và địa phương không tham gia tái cử khóa XIII, được nghỉ chế độ công tác.

Chúc mừng 28 cán bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận sự đóng góp của các cán bộ với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và các cơ quan Trung ương, địa phương trong thời gian qua.

Trong thời gian qua, bên cạnh thời cơ, thuận lợi đan xen những khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các cấp, ngành, trong đó, có công lao đóng góp trực tiếp của các cán bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, lĩnh vực, địa phương đã tận dụng tốt các thời cơ, vượt qua thách thức và đạt được các kết quả quan trọng. Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đánh giá, đất nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện và có dấu ấn nổi bật.

Nhắc lại nhận định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, để đạt được điều đó có sự đóng góp rất quan trọng của các cán bộ. Trong thời gian công tác, các cán bộ đã có rất nhiều đóng góp cho Trung ương, cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước trên các lĩnh vực.

Mặc dù các cán bộ đã nghỉ chế độ, song Thường trực Ban Bí thư mong muốn, với trình độ, kinh nghiệm đã tích lũy được trong thời gian dài, các cán bộ sẽ tích cực chia sẻ kinh nghiệm quý, tiếp tục đóng góp để công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và các cấp, ngành không ngừng hoàn thiện, phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII đề ra.


Nguồn: Pháp luật Việt Nam

Cùng chuyên mục