6 tháng đầu năm, Thanh tra Đà Nẵng thu hồi gần 750 triệu đồng nộp ngân sách

Audio THPL
09-07-2019 10:44

(THPL) - Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thanh tra TP.Đà Nẵng đã triển khai 388 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm và thu hồi gần 750 triệu đồng nộp ngân sách.

 Theo Thanh tra TP.Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành thanh tra đã triển khai 388 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành trên các lĩnh vực tại 4.438 tổ chức, cơ sở, cá nhân. Qua đó, phát hiện sai phạm và thu hồi gần 750 triệu đồng nộp ngân sách; 7,6 tỉ đồng nộp quỹ Bảo hiểm xã hội; ban hành 2.543 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 6,8 tỉ đồng.

 Cũng theo Thanh tra TP.Đà Nẵng, 6 tháng qua, các địa phương, đơn vị nghiêm túc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động gắn với thực hiện cải cách hành chính và quy chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên theo dõi, cập nhật việc tiếp nhận, giải quyết và xử lý các thông tin phản ảnh liên quan đến hành vi tham nhũng; giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật.

 

TH – Thành Vinh

Nguồn: Thanh Niên

Cùng chuyên mục