7 tháng, thu hồi được 16.372 tỷ đồng nợ thuế

Audio THPL
01-08-2020 12:14

Trong công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, 7 tháng năm 2020, cơ quan thuế các cấp đã thu hồi được 16.372 tỷ đồng, bằng 38,7% nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31-12-2019, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, 7 tháng năm 2020, cơ quan thuế các cấp đã thu hồi được 16.372 tỷ đồng, bằng 38,7% nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31-12-2019, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2019. Thông tin trên được Tổng cục Thuế cho biết vào chiều 31-7.

Theo Tổng cục Thuế, ước thực hiện thu ngân sách nhà nước tháng 7 do ngành Thuế quản lý đạt 91.600 tỷ đồng, bằng 7,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 70,2% so với cùng kỳ năm 2019. Thu ngân sách nhà nước lũy kế 7 tháng do cơ quan thuế quản lý ước đạt 666.080 tỷ đồng, bằng 53,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 91,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Kết quả thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý 7 tháng năm 2020 đạt thấp nhất so với thu của một số năm gần đây cả về tiến độ và tốc độ. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8-4-2020 về gia hạn thời hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp tổ chức, cá nhân gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19, tính đến ngày 30-7-2020, Tổng cục Thuế đã tiếp nhận 179.247 giấy đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất với số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn là 53.645 tỷ đồng.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 32.851 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 35,53% kế hoạch năm 2020; kiểm tra được 301.420 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 30.695 tỷ đồng; tăng thu ngân sách nhà nước 10.915 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 104 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 269 tỷ đồng; giảm lỗ 1.785 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.373 tỷ đồng.


Nguồn: Tổng hợp - THPL

Cùng chuyên mục