ACV phải nộp hơn 321 tỷ đồng sau thanh tra

06-04-2019 16:44

(THPL) - Theo kết luận của thanh tra tại Tổng Công ty hàng không Việt Nam (gọi tắt là ACV) theo mô hình công ty cổ phần với các ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không, thanh tra đã chỉ ra nhiều sai phạm về tài chính và thuế tại ACV.Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam có vốn chủ sở hữu tại thời điểm ngày 31/12/2017 là hơn 27.000 tỷ đồng, nhưng tổng nợ phải trả lên tới gần 22.000 tỷ đồng, trong khi đó, doanh thu hợp nhất cả năm hơn 15.200 tỷ đồng, và tổng chi phí hơn 9.800 tỷ đồng. 

Theo cơ quan thanh tra cho biết, quá trình thanh tra tại công ty mẹ và 4 doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp có vốn đầu tư từ ACV cho thấy, việc quản lý công nợ còn nhiều vấn đề. 

Cụ thể, tại 5 doanh nghiệp được thanh tra, nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2017 hơn 8.000 tỷ đồng. Ngoài ra, qua thanh tra cho thấy, có 4/5 doanh nghiệp chưa thực hiện đối chiếu, và xác nhận đầy đủ nợ phải thu với số tiền 943 tỷ đồng. 

Liên quan việc quản lý tài sản cố định, có 2/5 doanh nghiệp được thanh tra hạch toán tăng chưa đúng chi phí khấu hao tài sản cố định năm 2017 với số tiền 6 tỷ đồng. Trong số đó, tại Công ty mẹ - Tổng công ty số tiền hơn 5 tỷ đồng của 20 tài sản cố định.

Theo khung khấu hao tài sản cố định, Bộ Tài chính cho biết, ACV đã trích chi phí khấu hao tăng không đúng dẫn đến xác định thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 là 1 tỷ đồng. 

Dựa trên kết quả thanh tra, Thanh tra Bộ Tài chính xác định ACV phải nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước với số tiền hơn 321 tỷ đồng. Trong đó, tiền chênh lệch thu - chi từ hoạt động khu bay số tiền hơn 24 tỷ đồng và tiền một số công ty còn kê khai thiếu số phải nộp vào ngân sách gần 300 tỷ đồng.

Qua đó, lãnh đạo ACV có trách nhiệm xác định rõ nguyên nhân dẫn đến sai phạm của các tập thể, cá nhân để có hình thức xử lý kỷ luật theo quy định.

TH: Thu Thảo

Nguồn: Tổng Hợp

Cùng chuyên mục