Ajinomoto Việt Nam chú trọng sản xuất gắn liền với bảo vệ môi trường.

(TVPL)- Ajinomoto đặt mục tiêu cắt giảm 50% lượng CO2 vào năm 2030, hướng tới mục tiêu trung hòa khí thải CO2 vào năm 2050, 100% nhựa bao bì sản phẩm sẽ được tái chế. Quy trình kiểm tra và đảm bảo chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt từ nhà máy đến thị trường tiêu dùng.

Thứ hai, 07/11/2022 08:35
Nguồn: TVPL