Ajinomoto Việt Nam - Hơn 30 năm hành trình đóng góp vào phát triển bền vữngtại Việt Nam

(TVPL) - Kể từ khi thành lập năm 1991, Công ty Ajinomoto Việt Nam luôn nỗ lực trên hành trình mang lại hạnh phúc và sức khỏe cho người dân tại Việt Nam thông qua các sáng kiến về dinh dưỡng và sức khỏe...

Thứ năm, 17/11/2022 13:17
Nguồn: TV Pháp Luật