An Khánh ( Hoài Đức): Cần nhanh chóng di dời bãi tập kết rác gây ô nhiễm môi trường

08-10-2019 16:39