Bà Rịa – Vũng Tàu: Cần sớm điều chỉnh quyết định 15 để đưa vào cuộc sống

(TVPL)- Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 20-9-2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BRVT) quy định về “điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh” sau khi ban hành triển khai thực tế đã gặp một số vướng mắc, bất cập, dẫn đến ảnh hưởng quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Trước kiến nghị điều chỉnh của người dân và cử tri, UBND tỉnh BRVT đã có chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu điều chỉnh, sửa đổi QĐ 15. Thế nhưng đến nay, gần 1 năm tiến hành điều chỉnh, Quyết định thay thế QĐ 15 giúp gỡ vướng cho người dân vẫn chưa được ban hành để đưa vào cuộc sống, người dân trên địa bàn tỉnh BRVT hiện vẫn đang mong mỏi từng ngày.

Thứ bảy, 20/05/2023 16:47
Nguồn: TVPL