Bác Hồ trong lòng người dân vùng Cùa

(TVPL)- Bác Hồ đã đi xa cách đây hơn nửa thế kỷ, nhưng hình ảnh, tình cảm của Người vẫn sống mãi trong lòng của mỗi người dân Việt Nam chúng ta. Câu chuyện người dân vùng Cùa, Cam Lộ, Quảng Trị bí mật tổ chức để tang Bác khi Bác mất và hôm nay lại lập Nhà tưởng niệm Bác càng thể hiện rõ và sinh động tình cảm của Nhân dân ta đối với Bác Hồ kính yêu.

Thứ năm, 18/05/2023 18:07
Nguồn: TVPL