Bản án ‘trên trời’ của tòa án khiến người dân có nhà mà không có đường vào

Audio THPL
13-09-2019 13:21

(THPL) - “Nhà chia dọc, thóc chia ngang” đó là câu nói ví von cách thức phân chia tài sản chung. Nhà chia dọc được hiểu là tính từ phía mặt tiền kéo về phía sau để bảo đảm công bằng khi mặt tiền luôn có giá trị cao hơn và tiện lợi hơn. Vậy nhưng, ở tỉnh Lâm Đồng có một vụ án mà cả bản án sơ thẩm, lẫn phúc thẩm đều có hình thức cách chia nhà đất theo hình thức chia ngang.Tức là toàn bộ mặt tiền đều chia về cho một người, mặt hậu chia cho người còn lại. Việc phân chia này đã khiến cho người nhận đ

Nguồn: ANTV

Cùng chuyên mục