Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Thống nhất chỉ một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm

(TVPL)- Ban Bí thư yêu cầu thống nhất một đầu mối thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm từ T.Ư đến địa phương.

Thứ năm, 03/11/2022 17:43
Nguồn: Thanh niên - Video: HTV, Lao động