Ban hành kế hoạch thông tin phòng, chống bệnh lở mồm long móng

29-11-2020 10:52

(THPL)- Nội dung thông tin là tuyên truyền các quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản chỉ đạo về phòng, chống bệnh lở mồm long móng...

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định số 2058 về kế hoạch thông tin tuyên truyền phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch thông tin tuyên truyền được ban hành nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 1632 ngày 22/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng, giai đoạn 2020-2025".

Đồng thời, kế hoạch nhằm xây dưng thành công các vùng an toàn dịch bệnh lở mồm long móng cấp huyện, hoặc vùng liên huyện của một số tỉnh, thành phố; tuyên truyền về phòng, chống bệnh Lở mồm long móng bằng nhiều hình thức truyền thông phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, vùng miền. Theo kế hoạch, nội dung thông tin là tuyên truyền các quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng, chống bệnh lở mồm long móng; tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh lở mồm long móng; phê phán, lên án các hành vi nhập lậu, vận chuyển, buôn bán bất hợp pháp động vật, sản phẩm động vật qua biên giới; thông tin về các triệu chứng của bệnh và mức độ nguy hiểm của bệnh; về các chủng loại vacxin, hướng dẫn sử dụng cách sử dụng vacxin, thời gian tiêm phòng để xét nghiệm và phòng bệnh.

Bên cạnh đó, kế hoạch yêu cầu thông tin về mô hình xây dựng vùng, cơ sở, chuỗi ăn chăn nuôi an toàn dịch bệnh; việc kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tại các địa phương; việc kiểm soát, quản lý giết mổ gia súc, kiểm tra việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc chuồng trại, khu vực nuôi nhốt gia súc, vệ sinh khử trùng tiêu độc nơi giết mổ trước và sau khi giết mổ gia súc, dụng cụ, phương tiện có liên quan; thông tin, hướng dẫn người dân các biện pháp ứng phó, xử lý ổ dịch, chống dịch bệnh Lở mồm long móng để người dân không hoang mang, chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh; thông tin kinh nghiệm của các nước trong việc quản lý vận chuyển động vật qua biên giới và triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh lở mồm long móng khu vực biên giới. Phương thức tuyên truyền được thực hiện thông qua truyền thông trên báo chí và truyền thông trên hệ thống cơ sở truyền thanh-truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở.

Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ vào điều kiện thực tế xây dựng dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan, đơn vị mình theo quy định hiện hành về quản lý ngân sách nhà nước để chủ động nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền theo kế hoạch.


Nguồn: TTXVN- Clip: LaoCai TV, - TH: THPL

Cùng chuyên mục