Bạn hỏi - Truyền Hình Pháp Luật trả lời "Thất nghiệp do dịch Covid-19, điểm tựa nào cho người lao động?"

Bạn hỏi - Truyền Hình Pháp Luật trả lời "Thất nghiệp do dịch Covid-19, điểm tựa nào cho người lao động?" Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh xã hội, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động 6 tháng đầu năm 2020 là gần 1,2 triệu người, tăng 123,9 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động 6 tháng đầu năm 2020 là 2,47%, cao gấp 1,14 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong số các DN chịu tác động tiêu cực bởi dịch Covid-19, hiện có tới gần 20% số DN đang p

Thứ sáu, 14/08/2020 16:55
Nguồn: TRUYỀN HÌNH PHÁP LUẬT