Bạn hỏi - Truyền hình Pháp luật trả lời: Tranh chấp tài sản liên quan đến quyền sử dụng đất

Audio THPL
22-01-2021 17:14

(THPL)- Mặc dù liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mình, song nhiều người dân vẫn chưa chú trọng đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, dẫn đến nhiều vụ việc mâu thuẫn, kiện tụng xảy ra. Để hiểu rõ hơn những vấn đề pháp lý về tranh chấp tài sản liên quan đến quyền sử dụng đất, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Bạn hỏi - Truyền hình Pháp luật trả lời.

Nguồn: Truyền hình Pháp luật

Cùng chuyên mục