Bản tin An toàn Thực phẩm - Bộ Y tế: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Luật An toàn thực phẩm

(TVPL)- Bản tin An toàn Thực phẩm hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Bộ Y tế: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Luật An toàn thực phẩm; - Thành phố Hồ Chí Minh siết chặt giám sát an toàn thực phẩm trong dịp Tết.

Thứ hai, 12/02/2024 10:45
Nguồn: TVPL