Bản tin Gương sáng pháp luật ngày 20/11/2023

(TVPL)- Bản tin Gương sáng Pháp luật hôm nay có những nội dung chính sau đây:- Người thuyền trưởng năng động với hành trình học và làm theo gương Bác; - Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc dành cả thanh xuân để "gieo chữ" nơi vùng cao

Thứ hai, 20/11/2023 11:00
Nguồn: TVPL