Bản tin Môi trường Pháp luật - Hoàn thiện Luật Địa chất và Khoáng sản trong năm 2024

(TVPL)- Bản tin Môi trường Pháp luật hôm nay có các tin: - Hoàn thiện Luật Địa chất và Khoáng sản trong năm 2024; - Hoàn thành 90-100% quy trình vận hành đối với các hồ chứa lớn, quan trọng trong năm 2024.

Thứ hai, 12/02/2024 14:00
Nguồn: TVPL