Bản tin Môi trường Pháp luật ngày 04/01/2024 - Trên 12 triệu lượt góp ý vào dự Luật Đất đai là sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên - Môi trường năm 2023

(TVPL)- Bản tin Môi trường Pháp luật hôm nay có các tin: - Sẵn sàng đưa Luật Tài nguyên nước 2023 vào cuộc sống; - Trên 12 triệu lượt góp ý vào dự Luật Đất đai là sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên - Môi trường năm 2023; - Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý thống nhất hơn 1.800 trạm quan trắc môi trường.

Thứ năm, 04/01/2024 14:00
Nguồn: TVPL