Bản tin Môi trường Pháp luật ngày 20/5/2024 - Khánh thành Trung tâm điều hành mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia

(TVPL)- Bản tin Môi trường Pháp luật hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Khánh thành Trung tâm điều hành mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia; - Các trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; - Lộ diện người đứng sau Công ty Cây xanh Công Minh.

Thứ hai, 20/05/2024 14:00
Nguồn: TVPL