Bản tin Môi trường Pháp luật ngày 21/3/2024 - Hoàn thiện Hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng biển Việt Nam

(TVPL)- Bản tin Môi trường Pháp luật hôm nay có các tin: - Hoàn thiện Hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng biển Việt Nam; - Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị khẩn trương thực hiện các biện pháp đảm bảo môi trường tại sân bay Long Thành; - Khánh Hòa: Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng khu công nghiệp Dốc Đá Trắng.

Thứ năm, 21/03/2024 14:00
Nguồn: TVPL