Bản tin Môi trường Pháp luật ngày 26/02/2024 - Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Hiện đại hóa Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2025 và thời kỳ 2026-2030"

(TVPL)- Bản tin Môi trường Pháp luật hôm nay có các tin: - Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Hiện đại hóa Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2025 và thời kỳ 2026-2030"; - Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất quy định về chế biến khoáng sản; - Đồng Nai: Phê duyệt Đề án giảm thiểu khí cac-bon đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Thứ hai, 26/02/2024 12:42
Nguồn: TVPL