Bản tin Ngành Tư pháp ngày 10/7/2024: Vinh dự là 'Cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp'

(TVPL)- Bản tin Ngành Tư pháp hôm nay có những nội dung sau đây: - Vinh dự là 'Cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp'; - Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW; - Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự

Thứ tư, 10/07/2024 13:00
Nguồn: TVPL