Bản Tin ngành Tư pháp ngày 11/6/2024: Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam: Sinh hoạt chuyên đề về Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị

(TVPL)- Bản tin Ngành Tư pháp hôm nay có những nội dung sau đây:- Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam: Sinh hoạt chuyên đề về Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị; - Bộ Tư pháp: Thẩm định đề nghị xây dựng Luật Luật sư (thay thế); - Bộ Tư pháp triển khai sơ kết 05 năm thực hiện họ, hụi biêu, phường

Thứ ba, 11/06/2024 13:00
Nguồn: TVPL