Bản tin ngành Tư pháp ngày 15/11/2023

(TVPL) - Bản tin Ngành Tư pháp hôm nay có những nội dung sau đây: - Bắc Kạn: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động PBGDPL; - Quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; - Bắc Kạn: Huyện Ngân Sơn đạt nhiều kết quả tích cực trong PBGDPL

Thứ tư, 15/11/2023 13:00
Nguồn: TVPL