Bản tin ngành Tư pháp ngày 20/11/2023

(TVPL)- Bản tin Ngành Tư pháp hôm nay có những nội dung sau đây: - Thư chúc mừng của Bộ trưởng Lê Thành Long nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2023; - Ông Vưu Nghị Bình được bổ nhiệm lại Giám đốc Sở Tư pháp Bạc Liêu; - Lãnh đạo Bộ Tư pháp chúc mừng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Thứ hai, 20/11/2023 13:00
Nguồn: TVPL