Bản Tin ngành Tư pháp ngày 28/2/2024

(TVPL)- Bản tin Ngành Tư pháp hôm nay có những nội dung sau đây: - Triển khai thí điểm phân cấp việc cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp tại một số địa phương; - Thứ trưởng Trần Tiến Dũng: Cần đảm bảo tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết.

Thứ tư, 28/02/2024 11:46
Nguồn: TVPL