Bản tin ngành Tư pháp ngày 29/11/2023

(TVPL)- Bản tin Ngành Tư pháp hôm nay có những nội dung sau đây: - Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh: Kon Tum cần vận dụng tối đa các nguồn lực nhằm đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; - Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Nhật Bản

Thứ tư, 29/11/2023 15:03
Nguồn: TVPL