Bản tin Ngành Tư pháp ngày 9/7/2024: Báo Pháp luật Việt Nam: Về với những “địa chỉ đỏ” của dải đất anh hùng

(TVPL)- Bản tin Ngành Tư pháp hôm nay có những nội dung sau đây: - Báo Pháp luật Việt Nam: Về với những “địa chỉ đỏ” của dải đất anh hùng; - Ứng dụng công nghệ, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tiết kiệm 1,5 triệu giờ công, 320 tỷ đồng; - Sửa đổi Nghị định 55 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thứ ba, 09/07/2024 12:30
Nguồn: TVPL